הארץ

17 02, 2013

39% מהנשאלים אמרו כי לבחינות הבגרות תועלת מועטה. הסקר המלא יתפרסם היום בכנס ירושלים לחינוך של עיריית ירושלים ועיתון “הארץ”
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1931090