תוצאות המחקר שפורסמו באתר "openDemocracy.net" שבדק את נושא השפעת השירות הקרבי על רמת התמיכה במשא ומתן ובארגונים לזכויות אדם.

המחקר בוצע ע"י דבורה מנקין מאוניברסיטת מדינת אריזונה, גיא גרוסמן מאוניברסיטת פנסילבניה ודן מיודובניק מהאוניברסיטה העברית בירושלים שיתוף חברת iPanel.