גלובס, 14.11.13, ע"י צחי הופמן

92% מבעלי הסמארטפונים בישראל משתמשים בוואטסאפ

60% מהמשתמשים באפליקציה דיווחו כי יהיו מוכנים לשלם 4 שקלים בשנה תמורת השימוש בה

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000893814