תוצאות המחקר שפורסמו באתר "openDemocracy.net" שבדק את נושא השפעת השירות הקרבי על רמת התמיכה במשא ומתן ובארגונים לזכויות אדם.המחקר בוצע ע"י דבורה מנקין מאוניברסיטת מדינת אריזונה, […]