תודה על שיתוף הפעולה,
בקרוב ישלחו אלייך סקרים למענה…