בדיקת מוצרים

חברת iPanel יכולה לגייס עבורכם קבוצה של חברי פאנל לצורך של בדיקת מוצרים. לאחר שליחת שאלון איתור לאוכלוסיית היעד , ניתן לשלוח לחברי פאנל

שמעוניינים להשתתף את המוצר להתנסות אישית לתקופה מוגבלת וידועה מראש. בתום תקופה זו ישלח לחבר הפאנל שאלון אינטרנטי ובו יוכל לענות על שאלות

שונות לפי צורכי המחקר.