דף הנחיות לסקר

  שם החברה *
  שם הסקר *
  חוקר אחראי
  מס' הזמנה פנימי (אם קיים)
  שיטת הדגימה *
  לינק לסקר
  סוג הסקר
  מאיזה מכשירים ניתן יהיה להשיב לסקר?
  באיזה דרכים להפיץ את הסקר?

  (שליחת SMS כרוכה בתוספת מחיר)


  * SMS והודעות Push לסקרים רספונסיביים בלבד
  לכמה רשומות לשלוח בהפצה הראשונה?
  כל כמה ימים ניתן לשלוח תזכורות?
  כמה תזכורות ניתן לשלוח לכל רשומה?
  כל כמה ימים ניתן לשלוח מיילים חדשים?

  (במידה והסקר לא הסתיים)

  דגימה מבוקשת (תיאור מילולי)
  האם יש סינון בסקר?
  מהו הסינון בסקר?
  אחוז סינון צפוי
  (איזה אחוז יעברו בהצלחה?)
  מס' מרואיינים דרוש * (N)
  מס' שאלות * (לא כולל דמוגרפיה)
  האם יש מכסות לשמירה ? *
  (הכוונה למכסות שנשמרות בצד הלקוח)
  מכסות לשמירה

  אופן התפלגות המרואיינים (באחוזים / כמותי)
  בין האוכלוסיות השונות לדגימה

  מילוי מכסות אוטומטי לפי התפלגות של:
  (מייצג = גיל, מין, אזור)
  מין
  אחוז כמות
  גברים
  נשים
  גיל
  אזור / מחוז

  מס' תמונות
  מס' קבצי אודיו / וידאו
  האם ניתן לחזור לסקר ?

  (במקרה והמשתמש יצא מהסקר לאחר תחילת המילוי)

  האם מדובר בסקר שנעשה בעבר דרכנו?
  האם יש סקרים לניטרול?
  סקרים לניטרול

  (האם צריך למנוע ממשיבים בעבר להכנס לסקר?)

  האם קיימתלהוסיף שאלת בדיקת עירנות
  ציין באלו שאלות בשאלון הוגדריש להגדיר טיימר או מגבלת זמן

  (מומלץ בעיקר לשאלות מודעות)

  לו"ז לתחילת הסקר *
  לו"ז לסיום הסקר (קבלת דאטה)

  (מומלץ מינימום של 48 שעות דגימה)

  הערות

  (האם יש משהו מיוחד בסקר?
  איזה לוגואים צריכים להופיע בגוף הסקר?
  תכנים פוגעניים או יוצאי דופן?)

  iPanel מנהלת פאנל איכותי וחשוב לנו לשמור על כך.
  במידה וימצאו משיבים אשר ענו בצורה לא תקינה, ניתן להעביר את מספרי הID לחוקר האחראי על מנת שתישלח להם התראה לפני חסימה.