בסיום תהליך שליחת הזיהוי יש לוודא רישום ההזמנה בעמוד ההזמנות שלי.

במידה וההזמנה לא נקלטה יש לחזור על תהליך ההזמנה שנית

 

אנו מאשרים את קבלת הבקשה להזמנת תווי השי. על מנת להשלים את התהליך נבקשך לשלוח אלינו לכתובת המייל: info2@ipanel.co.il או לפקס

03-7516969 תצלום של תעודת הזהות שלך או כל תעודה מזהה אחרת (כמתחייב לפי תקנון האתר). בנוסף נשמח אם תוכלו לוודא את עדכניות הפרטים

האישיים הנמצאים בעמוד עדכון פרטים אישיים באתר, כמו שם פרטי ומשפחה בעברית,תאריך לידה וכמובן כתובת מלאה למשלוח התווים, במקרה ואחד

הפרטים אינו מעודכן נבקשכם לעדכנו באתר ובמקביל לשלוח את העדכון יחד עם תצלום התעודה המזהה במייל או בפקס. במקרה ושולחים בפקס יש לרשום

את השם הפרטי והמשפחה לצד תעודת הזהות למקרה שהפקס יעבור בצורה לא ברורה. במקרה והמזמין הינו קטין ללא תעודת זהות משלו , יש לשלוח תצלום

תעודת זהות של אחד ההורים בו שמו של הקטין רשום.

 

לתשומת לבכם: עמוד זה נגיש אך ורק לאחר הזמנת תווי שי ולכן במקרה ואין לכם יכולת לשלוח עכשיו את התצלום, יש להדפיס או לרשום את כתובת המייל

או הפקס על מנת שתוכלו לשלוח אותם מאוחר יותר. במקרה ועברת תהליך זיהוי בהזמנות תווים קודמות אין צורך בזיהוי נוסף. התווים ישלחו תוך כ- 21 ימי עסקים,

מרגע שזהות המזמין תאושר.

 

בכל מקרה של תקלה יש לדווח לשירות הלקוחות לא יאוחר מחודש לאחר ביצוע ההזמנה במערכת.

 

בברכה,
צוות iPanel