התממשקות ל- Qualtrics עם מכסות ב iPanel

ל-ipanel יש יכולות התממשקות למערכת Qualtrics
עם תוספת מיוחדת של שמירת המכסות למשתמש אצלנו בדאטה בנוסף להתממשקות הסטנדרטית.
בשני שלבים פשוטים בהגדרות:

שלב 1:

במערכת qualtrics יש להיכנס ל-edit survey, ולבחור את הסקר אותו רוצים לערוך, לאחר מכן יש להיכנס ל-survey flow

ולהוסיף אלמנט חדש מסוג embedded data. לא משנה מהו מיקומו של האלמנט הזה אך מומלץ שהוא יהיה האלמנט הראשון.

ב- embedded data יש להוסיף 7 פרמטרים בדיוק כמו בתמונה:
1. Id
2. i.user1
3. i.user4
4. i.user5
5. i.user6
6. i.user7
7. i.project

 

 

שלב 2:

בדומה לסעיף הקודם, יש ליצור במקומות המתאימים דפי סיום לסקר:

א.  סיום סקר בהצלחה:
יש להיכנס ל-survey flow ולהוסיף אלמנט חדש מסוג End Of Survey  – הוא האלמט שמיועד לסיום הסקר.

 

יש ללחוץ על customize ובמסך שנפתח לסמן את 2 האפשריות:
Override Survey Options .1
2. Redirect to a URL …  ובתיבת הטקסט שנפתחת יש להעתיק את הלינק הבא:

http://survey.ipanel.co.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=${e://Field/i.user9}&i.user1=${e://Field/i.user1}&i.user9=completed&id=${e://Field/i.user3}

מצורפת תמונת מסך להסבר:

ב. סינון המשתמש: (במידה ויש צורך)
יש ללחוץ בהגדרות על- Survey Options

יש לגלול כלפי מטה עד להגדרה של: Survey Termination
ויש לסמן את האופציה: "Redirect to a full URL ex. "https://www.qualtrics.com"  בתיבת הטקסט שנפתחת יש להעתיק את הלינק הבא:

http://survey.ipanel.co.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=${e://Field/i.user9}&i.user1=${e://Field/i.user1}&i.user9=screened&id=${e://Field/i.user3}

מצורפת תמונת מסך להסבר:

ג .מסך הודעה למכסה מלאה של המשתמש: – full quota (במידה ויש צורך)

יש ללחוץ על Tools ובאופציות שנפתחות יש לבחור את Quotas.


במסך שנפתח במידה ועדיין לא הוגדרה המכסה אפשר להוסיפה ע"י האופציה  Add New Quota 

ולאחר הגדרת המכסה יש ללחוץ על Customize

ובמסך שנפתח לסמן את האפשרות : Redirect to a URL … ובתיבת טקסט שנפתחת יש להעתיק את הלינק הבא:

 

http://survey.ipanel.co.il/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=${e://Field/i.user9}&i.user1=${e://Field/i.user1}&i.user9=screenedfullquata&id=${e://Field/i.user3}

 

מצורפת תמונת מסך להסבר: