teenagers

 

סקר אומניבוס בני נוער

חברת iPanel מבצעת פעם בשבוע, מדי יום שלישי, אומניבוס בקרב בני נוער. האומניבוס יוצא בכל מקרה, ללא מינימום של שאלות. תשובות מתקבלות עד

הצהריים למחרת. הסקר מופץ בקרב מדגם מייצג של בני נוער בגילאים 12-17 בישראל (N=300 ). השתתפות בסקר אומניבוס מומלץ לכל מי שמעוניין לקבל

תשובות מהירות בעלות אטרקטיבית.