שירות העשרת מידע

נתוני צריכה וסגנון חיים המבוססים על הפרופיל ומאפשרים להעשיר את דו"ח המחקר

pic16062016