האם אופיר אקוניס ראוי להתמנות לשר בסבב המינויים הקרוב?