האם לדעתכם צריך לחדש את המחאה החברתית נגד יוקר המחיה?