29/07/2014 – אומניבוס בני נוער

  • Ipanel משיקה אומניבוס בני נוער לגילאי 12-17 במדגם של 300 צעירים

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/1479b6e34b4c246c