במידה ואין לך תעודת זהות, עליך לשלוח העתק של תעודה מזהה של אחד מההורים, בצירוף הספח בו אתה מופיע או העתק דרכון שלך במידה ויש.

ניתן לשלוח לפקס 153-37516969 או למייל  info2@ipanel.co.il