החברות בפאנל הצרכנים היא חינם ואינה כרוכה בהתחייבות כספית כלשהיא.