אני ילד ושואלים אותי אם יש בבעלותי רכב, מה ההיגיון? חשוב לזכור שכל שאלה מתאימה לכולם. אם יש לדוגמא שאלה: “האם בבעלותכם רכב?” ואתם קטינים, אז פשוט עונים שאין בבעלותכם רכב. כך גם לגבי כל השאלות האחרות בכל סקר.