שאלות הדמוגרפיה בתחילת הסקר או בסופו, כמו הכנסה , מצב משפחתי חוזרות על עצמן מפני שהתשובות על השאלות הללו יכולות להשתנות מעת לעת. אנשים משנים את מצבם המשפחתי, הכנסתם משתנה וכן נתונים דמוגרפים אחרים כמו אזור מגורים וכמות וגיל הילדים בבית. שאלות אלו הן חלק בלתי נפרד מהסקר וגם עליהן אתם מקבלים נקודות.