כל אחד מרוויח מהאתר סכום אחר מפני שכל אחד עונה מרצונו על כמות סקרים אחרת ומזמין כמות חברים שונה להצטרף לפאנל. לא ניתן לצפות שתרוויחו מהאתר הזה מאות ואלפי שקלים בחודש. כל הרעיון הוא שלצד הסקרים שאתם עונים ודרכם אתם משפיעים על מוצרים ושירותים הניתנים בארץ , אתם גם תקבלו תמורה שהיא סבירה לפי כל קנה מידה בישראל.