כל סקר שנשלח אליכם ישאר פתוח לאורך מספר שעות עד ימים. חלק מהסקרים פתוחים לשעות ספורות בלבד ואחרים פתוחים למשך יומיים שלושה. מצב זה נובע בעיקר בגלל שלכל סקר יש כמות מוגבלת של אנשים אותם אנו צריכים. ולכן במקרה ואתם באים לענות לסקר והוא סגור, לא להתייאש ולהמשיך לענות על הסקרים הבאים.