כל תושב/ת ישראל מגיל 12 ומעלה רשאי/ת להירשם לפאנל, למלא שאלונים ולקבל נקודות.