איכות הפאנל

פאנל איכותי הוא הבסיס למחקר טוב.

אבל, אצלנו ‘טוב’ זה לא מספיק… אנחנו שואפים ליותר.

הפאנל שלנו משמש לצורכי מחקר בלבד, ונבנה באופן עקבי על מנת להבטיח שחברי הפאנל עונים

לסקרים בצורה רצינית, אמינה ומהימנה – כי זה היסוד של כל מחקר איכותי.

אנו משתמשים בשיטות מוכחות לשמירה על איכות התשובות וחסימת משיבים לא רצויים.

הדבר מבטיח כי הפאנל שלנו מספק דגימות באיכות גבוהה עם תוצאות מחקר אמינות ביותר.

להורדת הפאנל בוק

להורדת תקנות איכות הפאנל