מדריך התממשקות כללי

הסבר כללי על ההתממשקות

על מנת להתממשק אל מערכת iPanel לביצוע סקרי איסוף יש לעקוב אחר מדריך זה. להלן תרשים של הדרך אותה עובר המשתמש בהתממשקות:

11

על פי התרשים ניתן לראות שיש צורך להחזיר את המשתמש למערכת iPanel על מנת שהמשתמש יקבל ניקוד. במדריך זה יוסבר איזה פרמטרים יש לקבל מהמערכת של iPanel ואלה פרמטרים צריך להחזיר וכיצד, המדריך הינו מדריך טכני ויש צורך בהיכרות עם המערכת על מנת לבצע אותו, כמו גם הבנה בסיסית של query string.

קבלת המשתמש מ-iPanel ושמירת הנתונים שלו

המשתמש עובר אל מערכת הלקוח בעזרת הפנייה פשוטה(redirect) אל הכתובת של הסקר, המשתמש עובר עם מספר פרמטרים אותם הלקוח צריך לשמור ולהחזיר בסוף הסקר.

דוגמה:

כתובת הסקר של הלקוח:

http://survey.example.co.il/survey/SurveyName

אנחנו נעביר את המשתמש עם 3 פרמטרים נוספים אותם יש לשמור כך שהלינק יראה ככה:

http://survey.example.co.il/survey/SurveyName?i.project=iPanelProject&i.user1=abcd123&id=456

כאשר משתנים בין כל משתמש

  • i.project = iPanel  שם הסקר במערכת
  • i.user1 = access code(קוד כניסה לסקר) – AC
  • id = המזהה הייחודי של המשתמש

יש לשמור את 3 הפרמטרים האלה ולהחזיר אותם למערכת iPanel ביחד עם המשתמש.

החזרת המשתמש ל-iPanel ביחד עם הנתונים שלו והסטטוס בו הוא סיים

לאחר שהמשתמש מסיים את הסקר במערכת של הלקוח יש להחזיר אותו למערכת iPanel ביחד עם הנתונים שהתקבלו, בנוסף לנתונים אלה יש לכלול גם את הסטטוס בו המשתמש סיים את הסקר. הכתובת אליה יש להחזיר את המשתמש היא:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html

דוגמה:

במידה והמשתמש סיים את כל הסקר בהצלחה:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?i.project=iPanelProject&i.user1=abcd123&id=456&i.user9=completed

במידה והמשתמש סונן מהסקר(בגין שאלת סינון):

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?i.project=iPanelProject&i.user1=abcd123&id=456&i.user9=screened

במידה והמשתמש סונן עקב מכסות מלאות/סגורות בסקר(Quota Full):

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?i.project=iPanelProject&i.user1=abcd123&id=456&i.user9=screenedfullquata

במידה והמשתמש סונן עקב שאלת עירנות:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?i.project=iPanelProject&i.user1=abcd123&id=456&i.user9=screenedqualitycheck

 

יש לשים לב ולהציב את הפרמטרים שקבלנו בסעיף כמו גם את הסטטוס שבו המשתמש סיים את הסקר

  • completed = המשתמש סיים את הסקר בהצלחה
  • screened = המשתמש סונן מהסקר בגין שאלת סינון
  • screenedfullquata = המשתמש סונן עקב מכסות מלאות
  • screenedqualitycheck= המשתמש סונן עקב שאלת עירנות

תרשמי מעבר של משתמשים