התממשקות-ל-Qualtrics

ל-ipanel יש יכולות התממשקות למערכת Qualtrics בשני שלבים פשוטים בהגדרות

 

שלב 1:

במערכת qualtrics יש להיכנס ל-edit survey, ולבחור את הסקר אותו רוצים לערוך, לאחר מכן יש להיכנס ל-survey flow

ולהוסיף אלמנט חדש מסוג embedded data. לא משנה מהו מיקומו של האלמנט הזה אך מומלץ שהוא יהיה האלמנט הראשון.

ב- embedded data יש להוסיף 3 פרמטרים בדיוק כמו בתמונה ובסדר הבא:
1. i.user1
2. i.user3
3. i.user9

 

qualtricsPIC1

שלב 2:

בדומה לסעיף הקודם, יש ליצור במקומות המתאימים דפי סיום לסקר:

2א.  

סיום סקר בהצלחה:
יש להיכנס ל-survey flow ולהוסיף אלמנט חדש מסוג End Of Survey  (אם הוא אינו קיים) – הוא האלמט שמיועד לסיום הסקר.

שימו לב!!
יש למחוק את הטקסט (http://www.qualtrics.com) הקיים לפני שמעתיקים את הלינק!!

יש ללחוץ על customize ובמסך שנפתח לסמן את 2 האפשריות:
Override Survey Options .1
2. Redirect to a URL …  ובתיבת הטקסט שנפתחת יש להעתיק את הלינק הבא:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?I.Project=${e://Field/i.user9}&i.user1=${e://Field/i.user1}&i.user9=completed&id=${e://Field/i.user3}

מצורפת תמונת מסך להסבר:

2ב.

סינון המשתמש: (במידה ויש צורך)

במסך ה Builder יש ללחוץ על הבלוק אחרון בו כתוב End of Survey.  לאחר הלחיצה יפתחו מצד שמאל של המסך מספר אופציות לעריכת סוף הסקר.

נלחץ על End of survey message ונבחר את האופציה Redirect to URL.
לשם נכניס את הכתובת הבאה:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?I.Project=${e://Field/i.user9}&i.user1=${e://Field/i.user1}&i.user9=screened&id=${e://Field/i.user3}

במידה ומדובר בסינון על שאלת עירנות יש להשתמש בלינק סינון הבא:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?I.Project=${e://Field/i.user9}&i.user1=${e://Field/i.user1}&i.user9=screenedqualitycheck&id=${e://Field/i.user3}

מצורפת תמונת מסך להסבר:

2ג.

מסך הודעה למכסה מלאה של המשתמש: – full quota (במידה ויש צורך)

יש ללחוץ על Survey Options ובאופציות שנפתחות יש לבחור את Quotas.

במסך שנפתח במידה ועדיין לא הוגדרה המכסה אפשר להוסיפה ע"י האופציה  Add Quota 

ולאחר הגדרת המכסה יש לבחור  End Current Survey  ללחוץ על Customize

ובמסך שנפתח לסמן את האפשרות : Redirect to a URL … ובתיבת טקסט שנפתחת יש להעתיק את הלינק הבא:

 

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?I.Project=${e://Field/i.user9}&i.user1=${e://Field/i.user1}&i.user9=screenedfullquata&id=${e://Field/i.user3}

 

ולסמן את האופציה Do not increment quota counts

מצורפת תמונת מסך להסבר: