מדריך התממשקות כללי

הסבר כללי על ההתממשקות

על מנת להתממשק אל מערכת iPanel לביצוע סקרי איסוף יש לעקוב אחר מדריך זה. להלן תרשים של הדרך אותה עובר המשתמש בהתממשקות:

11

על פי התרשים ניתן לראות שיש צורך להחזיר את המשתמש למערכת iPanel על מנת שהמשתמש יקבל ניקוד. במדריך זה יוסבר איזה פרמטרים יש לקבל מהמערכת של iPanel ואלה פרמטרים צריך להחזיר וכיצד, המדריך הינו מדריך טכני ויש צורך בהיכרות עם המערכת על מנת לבצע אותו, כמו גם הבנה בסיסית של query string.

קבלת המשתמש מ-iPanel ושמירת הנתונים שלו

המשתמש עובר אל מערכת הלקוח בעזרת הפנייה פשוטה(redirect) אל הכתובת של הסקר, המשתמש עובר עם פרמטר אחד אותו הלקוח צריך לשמור בדאטה.

דוגמה:

כתובת הסקר של הלקוח:

http://survey.example.co.il/survey/SurveyName

אנחנו נעביר את המשתמש עם  פרמטר נוסף אחד (id) אותו יש לשמור כך שהלינק יראה כך:

http://survey.example.co.il/survey/SurveyName?id=456

כאשר משתנה בין כל משתמש

  • id = המזהה הייחודי של המשתמש

יש לשמור את ערך הפרמטר שמועבר בדאטה.

החזרת המשתמש ל-iPanel ביחד עם הסטטוס בו הוא סיים

לאחר שהמשתמש מסיים את הסקר במערכת של הלקוח יש להחזיר אותו למערכת iPanel ביחד עם הסטטוס בו המשתמש סיים את הסקר.
הכתובת אליה יש להחזיר את המשתמש היא:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html

דוגמה:

במידה והמשתמש סיים את כל הסקר בהצלחה:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?i.user9=completed

במידה והמשתמש סונן מהסקר(בגין שאלת סינון):

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?i.user9=screened

במידה והמשתמש סונן עקב מכסות מלאות/סגורות בסקר(Quota Full):

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?i.user9=screenedfullquota

במידה והמשתמש סונן עקב שאלת עירנות:

https://www.ipanel.co.il/SurveyInterface/RedirectBackToSG.html?i.user9=screenedqualitycheck

 

יש לשים לב ולהציב את הסטטוס שבו המשתמש סיים את הסקר

  • completed = המשתמש סיים את הסקר בהצלחה
  • screened = המשתמש סונן מהסקר בגין שאלת סינון
  • screenedfullquota = המשתמש סונן עקב מכסות מלאות
  • screenedqualitycheck = המשתמש סונן עקב שאלת עירנות