איך לנהל סקר מקוון ביעילות

התפרסם ב: http://www.surveyanalytics.com/images/bookshelf/SurveyAnalytics-MobileResearch.pdf

כאשר מחליטים לנהל סקר מקוון,יש כמה נושאים חשובים שעלינו לשים לב. מי שבוחר להשתמש בדרך זאת מטרתו היא לקבל תשובות בדרךמהירה וזולה ולגלות כמה שיותר מידע רלוונטי למחקר מקהל המשיבים. בראש ובראשונה צריך להחליט מה המטרות של המחקר. יש לוודא שניתן להביא ליידי ביטוי מטרות אלה בדרך של שאלות או מדידות.אם לא ניתן כדאי לפנות לאמצעים אחרים לאיסוף נתונים, כמו קבוצות מיקוד ושיטות איכותיות אחרות.סקרים באינטרנט נוטים להתמקד באיסוף נתונים.
1. סקור את המטרות הבסיסיות של המחקר.מה אתה מנסה לגלות? אילו שינויים אתה רוצה ליישם כתוצאה מהסקר?
סקירת המטרות עוזרת לבדוק את תוקפו של המנגנון לאיסוף נתונים. סקרים באינטרנט הם רק בכיוון אחד של איסוף וכימות נקודות מבט.
2.דמיין את כל פריטי המידע הרלוונטיים שהיית רוצים לקבל.כיצד דו"ח הפלט ייראה?מה תרשימים והגרפים אותם תרצה לקבל בסופו של דבר?מה המידע הנחוץ לך כדי להגיע למידע הרלוונטי.
3. דרג כל נושא בסעיפים קטנים. כאשר הסעיפים החשובים יותר בראש ברשימה.אתה לא יכול לפתור את הבעיה, אם אתה שואל את השאלות הלא נכונות.
4.יש לחשוב הא יהיה קל או קשה למשיב לספק מידע על כל נושא. אם זה קשה, האם יש דרך אחרת להשיג את המידע אולי דרך שאילת שאלה נוספת.
זה כנראה הצעד החשוב ביותר.סקרים באינטרנט צריכים להיות מדויקיםברורים ותמציתיים. במידה והשאלות שלך מסובכות מדי לא קלות להבנה, יהיה לך שיעור נשירה גבוה.

5. יצירת רצף לנושאים שהוא מוגדר כחשוד. ודא כי השאלות שנשאלו ראשונה לא מטות את התוצאות של השאלות הבאות. לפעמים מתן מידע רב, או מטרה חושפנית של המחקר יכול ליצור הטיה. ברגע שיש לך רצף של נושאים, אתה יכול לקבל פריסה בסיסית של סקר. תמיד רצוי מאוד להוסיף טקסט "מבוא" כדי להסביר את הפרויקט ומה נדרש מהמשיב, כמו גם מידע על איפה למצוא את תוצאות הסקר, כאשר הם פורסמו.
6. לקבוע מה הוא סוג השאלה המתאים ביותר שיספק את המידע הדרוש הנשאל, ויהיה נוח לניתוח ועיבוד הנתונים. שאלות פתוחות – טקסט, בחירה דיכוטומית, מרובה, דירוג וכו'.
דרישות ניתוח קשות יותר, יובילו לעיצוב שאלון מורכב יותר. עם זאת, ישנם כמה כלים זמינים כדי להפוך את העניין לקל יותר:
א. מעברי עמוד – להימנע מסקר גלילה ענק. להציג את מעברי העמוד במידת צורך. כמו כן להימנע ממצב בו יש שאלה אחת בכל עמוד. זה מגדיל את הזמן הדרוש כדי להשלים את הסקר, כמו גם מגדיל את הסיכוי ל"נשירה ".
ב. הסתעפות – שימוש מסועף ושימוש בלוגיקה כדי להפוך את הסקרים שלך לחכמים יותר.       לעצב את הסקר באמצעות סיעוף הגיוני, כך שהשאלות הנכונות באופן אוטומטי מנותבות על בסיס תשובות קודמות.
7. כתוב את השאלות. ייתכן שתצטרך לכתוב מספר שאלות בכל נושא, ולבחור את הטוב ביותר. כמו כן, ייתכן שעדיף לחלק את הסקר למקטעים מרובים.
8. רצף השאלות ווידוא שהשאלות אינן מוטות.
9. חזור על כל השלבים לעיל כדי למצוא את חורים גדולים. האם השאלות באמת נענו? בדוק אם יש מישהו יבדוק את זה בשבילך ויחווה דעתו.
10. אורך הסקר. סקר צריך לקחת פחות מחמש דקות. כשלוש עד ארבע שאלות לדקה, אתה מוגבל ל-15 שאלות. רוב כלי תוכנה מקוונים יתעד את הזמן שלוקח למשיבים לענות על שאלות.

11. מבחן מקדים לסקר ל-20 או יותר אנשים.השג את המשוב שלהם בפירוט.מה הם היו חושבים לגבי?… האם יש להם שאלות? האם יש להם בעיה להבין מה שרצית?
שלח באימייל את הסקר לקבוצת הבדיקה שלך, ואז שלח סקר משוב.
12. שנה את השאלון המקוון שלך באמצעות שילוב המשוב שיש לך.
13.שלח את הסקר לכל המשיבים שלך. סקרים מקוונים הם אלטרנטיבה מצוינת לסקרים אלקטרוני או טלפוניים שעלותם יקרה. חשוב לקחת בחשבון,אם אתה מנסה לסקור מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית,יש לזכור שלא כולם נמצאים באינטרנט. המחקר שנערך הראה כי הקבוצה הדמוגרפית שמגיבה להזמנות סקר מקוונות, היא בדרך כלל מוטה כלפי אנשים צעירים יותר.